Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

Translate  

   

Login Form  

   

Photos Gallery  

   

Statistik  

Hari Ini627
Kemarin675
Minggu Ini1302
Bulan Ini16658
Total Pengunjung1003597

IP Kamu 34.228.38.35 Tuesday, 23 April 2019

Guests : 20 guests online Members : No members online
   

GBI Holy Spirit  

Setiap Hari Minggu
Jam 16.00 WIB
(MULAI MEI  2018)
 
Hotel SANTIKA KELAPA GADING
 MAHAKA SQUARE BLOK HF 3 JL KELAPA NIAS RT 06 RW 06 KELAPA GADING BARAT
JAKARTA UTARA - DKI JAKARTA 
Gembala Sidang :
Pdt. Timotius Bakti Sarono,M.Th
Hubungi :
Email : tbsarono@gmail.com
PIN BB : 57FBC4AB
Twitter : @timbsarono
FB : Timotius Bakti Sarono
Instagram timotiusbaktisarono
 
 
 
   

Donasi  

 
 
 
BCA. NOMOR REKENING :
0013075007
HOLY SPIRIT MINISTRY

...orang benar memberi tanpa batas (Amsal 21:26)

 

 
   

Chating  

   

FB Timotius Bakti Sarono  

   

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JAKARTA PUSAT


ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

Tahun Pelajaran

 

Mata Pelajaran                    : Pend. Agama Kristen

K e l a s                                  : VII (Tujuh)

Hari/tanggal                          :

Waktu                                    :  90 menit

Petunjuk Khusus

1.       Berilah nama dan nomor peserta Anda pada lembar jawaban.

2.       Bacalah semua soal dengan teliti dan kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang Anda anggap mudah.

3.       Periksalah kembali lembar jawaban sebelum diserahkan kepada pengawas.


Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, s atau d yang kau anggap paling benar!


 

1.    Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan

 puji-pujian yang sia-sia,sebaliknya hendakla

 dengan rendah hati yang seorang menganggap

 yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri,

 artinya ….

a.    Menganggap diri kta lebih penting

b.   Menganggap orang lain tidak  penting

c.    Setiap manusia tidak selalu penting

d.   Tidak mementingkan diri sendiri

 

2.    Kerendahan hati atau humalyty dari bahasa latin yang berarti …..

a.       Air atau embun

b.      Tanah atau bumi

c.       Udara atau angin

d.      Debu dan angin

 

3.    Kerendahan hati dalam bahasa Yunani berasal dari kata praios yang berarti ….

a.    kesabaran

b.   keramahan

c.    belas kasihan

d.   lemah lembut

 

4.    “Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati.  Hal ini dapat kita baca dalam …..

a.    I Petrus 5: 5b

 

b.   Efesua 4:2

c.    Pilipi 2:3

d.   I Timotius 4:12

 

5.    ”Berbahagialah orang yang …, karena  mereka akan memiliki bumi.

a.    Miskin di hadapan Allah

b.   Lemah lembut

c.    Membawa damai

d.   Murah hati

 

6.             “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka  ….

a.       Disebut Anak Kerajaan sorga

b.      Disebut Anak-Anak Allah

c.       Memiliki bumi

d.      Pahlawan pembawa damai

 

7.       Uacapan bahagia merupakan rangkain kotbah Tuhan Yesus di ….

a.    Bait Allah

b.   Bukit

c.    Danau Gilea

d.   Padang belantara

 

8.       Rangkaian upacara bahagia yang dinyatakan Tuhan Yesus dapat kita baca ….

a.    Matius 5:1-12

b.   Matius  6:33

c.    Matius 28:19-20

d.   Yohanes 14:6

9.    Arti dari minder atau rendah diri adalah ….

a.    tidak mempunyai keberanian untuk  menunjukkan kemampuannya

b.   mempunyai keberanian untuk menunjukkan kemampuannya

c.    tidak menganggap dirinya lebih penting dari yang lain

d.   menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya

 

10.         Suara hati atau hati nurani berfungsi untuk ….

a.    Menilai perbuatan orang

b.   Pusat pengambilan keputusan

c.    Membuat orang bahagia

d.   Menentukan kecerdasan

 

11.   Lihat tabel di bawah ini!

1.

Takut akan Tuhan

2.

Mengandalkan kekuatan diri sendiri

3.

Menghargai kelebihan orang lain

4.

Tidak berani menunjukkan taletanya

5.

Menyadari kelemahan diri sendiri

6.

Tidak menganggap dirinya lebih utama

Ciri-ciri rendah hati terdapat dalam nomor ….

a.    1; 2; 3; 4

b.   1; 3; 4; 6

c.    1; 3; 5; 6

d.   2; 3; 5; 6

 

12.   Sikap perilaku yang menunjukkan nilai Kristiani kerendahan hati dalam diri seseorang dapat ditunjukan dalam ….

a.    Kecantikan, kesabaran, ketaatan

b.   Kepandaian, kepedulian, ketaatan

c.    Kerajianan, ketulusan, kesuksesan

d.   Ketaatan, kesabaran, kepedulian

 

13.      Seseorang yang rendah hati cenderung memandang orang lain sebagai makhluk

       78 ciptaan Tuhan yang memiliki ….

a.    Kesempurnaan hidup

b.   Keunikan dan keistimewaan

c.    Kelemahan  tidak bisa diterima

d.   Kemauan untuk membela diri

 

14.      Kerendahan hati mempunyai kecenderungan sikap menerima masukan atau kritikan, maka harus bersikap ….

a.       menyatakan pendapat bahwa masukannya pasti diterima

b.      menghentikan pembicaraan orang

c.       menerima semua masukan yang penting menyenangkan orang lain

d.      menganalisa masukan dan kritikan

 

15.         Motivasi untuk rendah hati sebagai orang Kristen adalah ….

a.       Penghargaan dan keberhasilan

b.      kerendahan hati Tuhan Yesus

c.       tidak diremehkan orang lain

d.      mendapat balasan yang setimpal

 

16.   Kerendahan hati Daud ketika diingatkan kesalahanya oleh nabi Natan ketika ….

a.Mengambil Betsyeba menjadi istrinya

b.Perang melawan Goliat

c.Melarikan diri dari kejaran Saul

d.Diurapi menjadi raja

 

17.   Kerendahan hati yang ditunjukan dengan menyatakan “membuka tali kasut_Nya pun aku tidak layak’, diungkapkan oleh ….

a.Yohanes Pembaptis

b.Petrus

c.Paulus

d.Stefanus

 

18.   Kerendahan hati Tuhan Yesus ditunjukkan dengan ….

a.Mujizat yang dilakukan-Nya

b.Taat kepada Imam-Imam

c.memimpin ibadah dalam sinagoge

d.mencuci kaki para murid-Nya

 

19.   Kerendahan hati bukan karunia Roh dan bukan sebagai mujizat, melainkan ….

a.    bawaan lahir

b.   karakter alami

c.    karakter keturunan

d.   karakter yang dilatih

 

 

20.   Penghambatan kerendahan hati dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh factor ….

a.    keras kepala, merasa paling benar, sabar

b.   sombong, tidak menerima kritikan, egois

c.    keras kepala, menerima kritikan, sabar

d.   menerima kritikan, sabar, ketaatan

 

21.   Orang yang rendah hati akan cenderung untuk bermurah hati. “Berbahagialah orang yang murah hati, karena meraka akan ….

a.    mendapat berkat

b.   mendapat kemurahan

c.    mempunyai Kerajaan Allah

d.   dihibur

 

22.   “Barangsiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barangsiapa meremndahkan diri akan ditinggikan. Hal ini dapat kita baca dalam ….

a.    Matius 6:33

b.   Yohanes 14:6

c.    Lukas 18: 14 b

d.   Roma 6:23

 

23.   Kebiasaan yang dapat membantu kita bergaul dengan semua orang yang harus kita kembangkan adalah ….

a.    mencampuri urusan orang lain

b.   memandang rendah orang lain

c.    membuat setiap orang merasa berharga

d.   meenganggap diri kita lebih baik

 

24.   ”Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal ….. (Efesus 4:2)

a.    Saling mengasihi

b.   Saling membantu

c.    Saling memperhatkan

d.   Saling mencurigai

 

 

25.      Segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan hidup,  akhirnya akan mejadi ….

a.    karakter

b.   hobi

c.    sifat

d.   treen

26.   Kerendahan hati dapat ditunjukkan dengan perilaku:

a.       Mendapat prestasi

b.      Memperlakukan pembantu  dengan baik

c.       Bermain dengan teman sekolah

d.      Belajar yang kita senangi

 

27.   Hati nurani  Jonathan  ketika membantu sahabatnya Daud ketika akan dibunuh Saul ayahnya adalah ….

a.       Membiarkan Saul membunuh Daud

b.      Membantu ayahnya untuk membunuh Daud

c.       Membiarkan Daud melarikan diri agar tidak dibunuh Saul

d.      Menyembunyikan Daud agar tidak dibunuh ayahnya

 

28.   Sikap rendah hati harus dilatih dan dididik serta dibiasakan , sebab kerendahan hati …..

a.       Membuat seseorang menjadi juara

b.      Karakter terbentuk melalui proses dan latihan

c.       Karakter yang datangnya dari Tuhan

d.      Karakter yang dilatih dengan cepat

 

29.      Jonathan dengan Daud dalam persahabatannya dapat menjadi contoh kepada kita, karena …..

a.       Masing-masing mempertahankan egonya

b.      Masing-masing mencari kebenarannya diri sendiri

c.       Mereka saling membantu dan menjaga keberanan Firman Tuhan

d.      Mereka saling curiga akan kekuasaannya

 

30.      Yonathan melindungi Daud dari ancaman Saul ayahnya sebab ….

a.       Yonathan lebih mencintai Daud daripada ayahnya

b.      Yonathan takut kepada Saul

c.       Takut kelingan sahabat

d.      Yonathan mempertahankan kebenaran  sekaligus melindungi keluarganya

 

31.      Sikap Daniel tetap berpegang pada prinsipnya tidak akan makan makanan yang diberikan raja. Hal ini dilakukan Daniel ketika  ….

a.       Dilatih menjadi pejabat pemerintah Babelonia

b.      Dilatih menjadi pejabat pemerintah Yehuda

c.       Akan dimasukkan ke kandang singa

d.      Akan dimasukakn ke dapr api

 

32.      Ketaatan Daniel dan kawan-kawan  tidak makan makanan raja, kesehatan Daniel dan kawan-kawan lebih baik, bahkan kepandaiannya menjadi …..

a.       Dua kali lipat

b.      Empat kali lipat

c.       Delapan kali lipat

d.      Sepuluh kali lipat

 

33.      Cara untuk menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan  hidup adalah …

a.       hidup baru

b.      hidup sederhana

c.       hidup disiplin

d.      hidup apa adanya

 

34.      Disiplin merupakan latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat ….

a.       berperilaku normal

b.      berperilaku tertib

c.       berperilaku lemah

d.      berperilaku bebas

 

35.      Disiplin bagi orang percaya kepada Tuhan merupakan ….

a.       bukti ketaatan kepada  Tuhan

b.      bukti ketaatan kepada aturan

c.       bukti ketaatan kepada pemerintah

d.      bukti ketaatan kepada organisasai

 

36.      Disciplina berasal dari bahasa latin berarti ….

a.       perjalanan atau perjanjian

b.      perjuangan atau pertempuran

c.       pekerjaan atau perjanjian

d.      pengajaran atau pelatihan

 

37.      Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melaui proses ….

a.       pengabdian hidup

b.      ketaatan pada komitmen

c.       kesusahan hidup

d.      keputusasaan hidup

 

38.      Makna dari pengembangan disiplin adalah ….

a.       disiplin membuat orang bisa mengkritik orang lain dengan leluasa

b.      disiplin dapat mengembangkan diri menjadi orang yang terpandang.

c.       disiplin sebagai latihan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku bijaksana

d.      disiplin sebagai tolak ukur  untuk  menjadi pribadi yang rendah hati

 

39.      Termasuk disiplin di sekolah antara lain ….

a.       sarapan tepat waktu

b.      tidur tepat waktu

c.       menghormati orangtua

d.      tidak keluar saat pergantian jam belajar tanpa ijin

 

40.      Rasul yang Tuhan Yesus pilih untuk memberitakan Injil yang sebelumnya menganiaya pengikut Tuhan Yesus adalah ….

a.       Nomensen

b.      Paulus

c.       Fransiskus Xaverius

d.      Marthin Luther

41.      Disiplin membutuhkan ….

a.       Biaya

b.      Ketekunan

c.       Perawatan

d.      Kepercayaan

 

42.      Contoh sikap disiplin yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ….

a.       Bekerja sesuai kesempatan

b.      Menghemat waktu terlambat sedikit datang ke gereja

c.       menunda pekerjaan

d.      membuat  tugas tepat waktu

 

43.      Contoh kegiatan sebagai suatu kebiasaan, misalnya :

a.       Datang sekolah tidak terlambat

b.      Mandi dua kali sehari

c.       Tidak keluar masuk jam pelajaran

d.      Mengerjakan tugas tepat waktu

 

44.      Setiap kesalahan yang diberikan hukuman atau sanksi adalah bagian dari ….

a.       hukuman

b.      karma

c.       disiplin

d.      pengumuman

 

45.      Contoh disiplin di sekolah  antara lain:

a.       Herman selalu gosok gigi, setiap kali mau tidur

b.      Herman selalu hadir di gereja tepat waktu saat beribadah

c.       Menyerah tugas tepat waktu

d.      Herman bersepeda motor selalu memakai helm.

46.      Sikap kita terhadap orang yang tidak disiplin atau tidak tertib hidupnya adalah …. (I Tesalonika 5:14)

a.       Dimarahi

b.      Dinasihati

c.       Ditegor

d.      Dimusuhi

 

47.      Contoh disiplin  menggunakan uang adalah ….

a.       Berbelanja dengan tepat waktu

b.      Membuat daftar kebutuhan saat belanja

c.       Membuat sekala prioritas dalam segala hal

d.      Menetapkan keinginan hidup

 

48.      I Korintus 9:27, Paulus menjelaskan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam ….

a.    berbicara

b.   pergaulan

c.    seluruhnya

d.   pekerjaan

 

49.      Roma 3:4 dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan ….

a.       Semangat hidup

b.      Pengharapan

c.       Keberhasilan

d.      Kemauan tinggi

 

50.      Disiplin merupakan kunci dari ….

a.       Kesuksesan

b.      Ketenaran

c.       Kekayaan

d.      Kesabaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan postingan..

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
FacebookTwitterGoogle BookmarksPinterest
   
Copyright © 2013 Holy Spirit Ministry. Jl. Gading Griya Lestari F III No.9 Jakarta Utara
Telp. 08176771900 / 0816706262, 085310205759, 081319997803, 02170363030, 08129497950, 082111120109
Designed by DwimShop.com All Rights Reserved.